Hôm nay, Thứ ba ngày 22/06/2021

Thông tin điều hành - Hội đồng nhân dân

Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh bổ sung một số chỉ tiêu sử dụng đất trong điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Nội dung Nghị quyết

Các tin khác