Hôm nay, Thứ ba ngày 22/06/2021

Thông tin điều hành - Hội đồng nhân dân

Nghị quyết về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng đường N3 trong khu hành chính chính trị huyện Kim Sơn, hạng mục mặt đường bê tông xi măng, rãnh thoát nước

Nội dung Nghị quyết

Các tin khác