Hôm nay, Chủ nhật ngày 27/09/2020

Thông tin điều hành - Hội đồng nhân dân

Nghị quyết về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại xóm 9, xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn

Nội dung Nghị quyết

Các tin khác