Hôm nay, Thứ ba ngày 22/06/2021

Thông tin điều hành - Hội đồng nhân dân

Nghị quyết về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án: Di chuyển đường điện phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại xóm 9, xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn

Nội dung Nghị quyết

Các tin khác