Hôm nay, Thứ ba ngày 22/06/2021

Thông tin điều hành - Hội đồng nhân dân

Nghị quyết về việc thành lập tổ đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 Nghị quyết về việc thành lập tổ đại biểu và chỉ định tổ trưởng, tổ phó các tổ đại biểu HĐND huyện Kim Sơn nhiệm kỳ XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 24 tháng 6 năm 2018

Các tin khác