Hôm nay, Thứ bảy ngày 15/08/2020

Thông tin điều hành - Hội đồng nhân dân

Nghị quyết về việc sắp xếp, sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Kim Sơn, giai đoạn 2019-2021

Nội dung nghị quyết

Các tin khác