Hôm nay, Chủ nhật ngày 27/09/2020

Thông tin điều hành - Hội đồng nhân dân

Nghị quyết về việc quyết định phân bổ ngân sách địa phương huyện Kim Sơn năm 2018

Ngày 19 tháng 12 năm 2017 Hội đồng  nhân dân huyện Kim Sơn khóa XIX kỳ họp thứ tư đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc Quyết định phân bổ ngân sách địa phương huyện Kim Sơn  năm 2018 

Các tin khác