Hôm nay, Chủ nhật ngày 27/09/2020

Thông tin điều hành - Hội đồng nhân dân

Nghị quyết về việc quyết định điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 của 05 xã thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 861/NQ-UBTVQH14

Nội dung Nghị quyết

Các tin khác