Hôm nay, Chủ nhật ngày 27/09/2020

Thông tin điều hành - Hội đồng nhân dân

Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa ban, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương huyện Kim Sơn năm 2018

Nội dung Nghị Quyết

Các tin khác