Hôm nay, Thứ ba ngày 22/06/2021

Thông tin điều hành - Hội đồng nhân dân

Nghị quyết về việc ban hành Quy chế làm việc của Thường trực HĐND huyện Kim Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 Nghị quyết về việc ban hành Quy chế làm việc của Thường trực HĐND huyện Kim Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 26 tháng 8 năm 2016

Các tin khác