Hôm nay, Chủ nhật ngày 27/09/2020

Thông tin điều hành - Hội đồng nhân dân

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018

Ngày 19 tháng 12 năm 2017 Hội đồng  nhân dân huyện Kim Sơn khóa XIX kỳ họp thứ tư đã ban hành Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - Xã hội năm 2018

Các tin khác