Hôm nay, Thứ ba ngày 22/06/2021

Thông tin điều hành - Hội đồng nhân dân

Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND huyện Kim Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Nội dung Nghị quyết

Các tin khác