Hôm nay, Chủ nhật ngày 27/09/2020

Thông tin điều hành - Hội đồng nhân dân

Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND huyện Kim Sơn.

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của HĐND huyện về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND huyện Kim Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các tin khác