Hôm nay, Chủ nhật ngày 27/09/2020

Thông tin điều hành - Hội đồng nhân dân

Nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng tuyến kè và các cống thông nước khu xây dựng cơ sở hạ tầng dãn dân cư xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn

Nội dung Nghị quyết

Các tin khác