Hôm nay, Thứ tư ngày 08/07/2020

Thông tin điều hành - Hội đồng nhân dân

Nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng đường N5, N6 trong khu hành chính chính trị huyện Kim Sơn, hạng mục mặt đường bê tông xi măng

Nội dung Nghị quyết

Các tin khác