Hôm nay, Chủ nhật ngày 27/09/2020

Thông tin điều hành - Hội đồng nhân dân

Nghị quyết số về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND huyện Kim Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 20221

Ngày 19 tháng 12 năm 2017 Hội đồng  nhân dân huyện Kim Sơn khóa XIX kỳ họp thứ tư đã ban hành Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND huyện Kim Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 20221 

Các tin khác