Hôm nay, Chủ nhật ngày 27/09/2020

Thông tin điều hành - Hội đồng nhân dân

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án : Xây dựng cơ sở hạ tầng khu giãn dân cư xã Lưu Phương

Ngày 15 tháng 5 năm 2018 Hội đồng nhân dân huyện Kim Sơn khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021, kỳ họp thứ năm đã ra Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án : Xây dựng cơ sở hạ tầng khu giãn dân cư xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình Nội dung Nghị quyết. 

Các tin khác