Hôm nay, Thứ bảy ngày 15/08/2020

Thông tin điều hành - Hội đồng nhân dân

Nghị quyết giải quyết vấn đề phát sinh giữa kỳ họp thứ Tư và kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện Kim Sơn

 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Kim Sơn, về việc giải quyết vấn đề phát sinh giữa kỳ họp thứ Tư và kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện Kim Sơn.

Các tin khác