Hôm nay, Chủ nhật ngày 27/09/2020

Thông tin điều hành - Hội đồng nhân dân

Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Kim Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

 Căn cứ kết quả biểu quyết của đại biểu HĐND huyện về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Kim Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Tô Văn Hà.

Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Kim Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Các tin khác