Hôm nay, Chủ nhật ngày 27/09/2020

Thông tin điều hành - Hội đồng nhân dân

Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện Kim Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện Kim Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2016

Các tin khác