Hôm nay, Thứ tư ngày 08/07/2020

Thông tin điều hành - Hội đồng nhân dân

Giấy triệu tập kỳ họp thứ Chín Hội đồng nhân dân huyện Kim Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Nội dung Giấy triệu tập

Kèm theo dự kiến Chương trình kỳ họp

Các tin khác