Hôm nay, Thứ hai ngày 18/01/2021

Thông báo

Thông báo kết quả thi tuyển vòng 2 (thi môn nghiệp vụ chuyên ngành) kỳ thi tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện năm 2020

Nội dung Thông báo