Hôm nay, Thứ sáu ngày 23/08/2019

Thông báo

Thông báo kết quả thẩm định thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức ngành giáo dục và thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra thực hành viết tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Kim Sơn năm 2018

 Nội dung Thông báo

Danh sách đăng ký tuyển dụng Mầm non

Danh sách đăng ký tuyển dụng Tiểu học