Hôm nay, Thứ năm ngày 12/12/2019

Thông báo

Thông báo kết quả kỳ họp thứ Mười một HĐND huyện Kim Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Nội dung Thông báo