Hôm nay, Thứ tư ngày 08/07/2020

Thông báo

Thông báo kết quả kỳ họp thứ Mười một HĐND huyện Kim Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Nội dung Thông báo