Hôm nay, Thứ tư ngày 27/01/2021

Thông báo

TB kết quả phúc khảo điểm thi tuyển vòng 2 (môn Nghiệp vụ chuyên ngành) kỳ thi tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện năm 2020

Nội dung Thông báo