Hôm nay, Thứ sáu ngày 23/08/2019

Thông báo

Quyết định ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng 194 lô đất ở tại xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn

Nội dung Quyết định