Hôm nay, Thứ năm ngày 27/02/2020

Thông báo

Quyết định ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng 194 lô đất ở tại xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn

Nội dung Quyết định