Hôm nay, Thứ tư ngày 29/01/2020

Thông báo

Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND huyện Kim Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Nội dung Nghị quyết