Hôm nay, Thứ ba ngày 18/02/2020

Thông báo

Kế hoạch tổ chức thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2019-2021

Nội dung Kế hoạch