Hôm nay, Thứ hai ngày 16/09/2019

Thông báo

Kế hoạch tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2019 trên địa bàn huyện Kim Sơn

Nội dung Kế hoạch