Hôm nay, Thứ hai ngày 16/09/2019

Thông báo

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Kim Sơn

Nhân dịp kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập huyện (05/4/1929 - 05/4/2019) và Kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng huyện Kim Sơn (30/6/1954 - 30/6/2019), UBND huyện tổ chức cuộc thi sang tác biểu trưng (logo) huyện Kim Sơn với các nội dung sau : 

Nội dung Kế hoạch