Thông báo

Tiêu đề Xem Cập nhật
Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức phần thi trình bày đề án thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường THCS Lai Thành 19 02/11/2018
Thông báo tạm hoãn tổ chức phần thi trình bày Đề án thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường THCS Lai Thành 51 19/10/2018
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường THCS lai Thành 73 14/09/2018
Thông báo kết quả giải quyết đơn phúc khảo điểm xét tuyển viên chức ngành giáo dục huyện Kim Sơn năm 2018 49 10/09/2018
Thông báo kết quả các môn thi đấu tại Hội thi thể thao truyền thống Quốc khánh 02/9/2018 36 07/09/2018
Quyết định công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017 38 31/08/2018
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức ngành giáo dục huyện Kim Sơn năm 2018 43 22/08/2018
Thông báo kết quả thẩm định thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức ngành giáo dục và thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra thực hành viết tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Kim Sơn năm 2018 25 08/08/2018
Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung Kế hoạch thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường THCS Lai Thành, huyện Kim Sơn 21 08/08/2018
Thông báo về việc thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường THCS Lai Thành, huyện Kim Sơn 18 06/08/2018
Kế hoạch thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường THCS Lai Thành, huyện Kim Sơn 21 06/08/2018
Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng 50 lô đất làm nhà ở tại xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 14 06/08/2018
Thông báo đính chính Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc UBND huyện Kim Sơn 8 16/07/2018
Thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Kim Sơn năm 2018 18 13/07/2018
Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn năm 2018 7 13/07/2018
Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện Dự toán ngân sách nhà nước quý II năm 2018 9 10/07/2018
Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I năm 2018 11 17/04/2018
Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Văn Hải 5 26/02/2018
Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Chất Bình 7 22/02/2018
Thông báo về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, báo cáo thuyết minh làm căn cứ trình HĐND cấp huyện quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 18/01/2018
Quyết định công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước huyện Kim Sơn năm 2018 11 17/01/2018
Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2017 6 16/10/2017
Góp ý dự thảo Quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện Kim Sơn 4 12/10/2017
Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Kim Đông, huyện Kim Sơn 8 22/09/2017