Hôm nay, Thứ ba ngày 16/07/2019

Thông báo

Tiêu đề Xem Cập nhật
Thông báo về việc thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Minh, huyện Kim Sơn 11 15/07/2019
Kế hoạch thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường Tiểu học Bình Minh, huyện Kim Sơn 15 15/07/2019
Thông báo đấu giá khu Phòng khám đa khoa khu vực Ân Hòa và khu đất UBND xã Ân Hòa, huyện đang quản lý giáp Trạm Y tế xã 71 28/06/2019
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 129 20/06/2019
Quyết định ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng 194 lô đất ở tại xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn 116 20/06/2019
Kế hoạch tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2019 trên địa bàn huyện Kim Sơn 88 22/05/2019
Công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Kim Sơn 324 18/04/2019
Gửi Nghị quyết của UBTVQH hướng dẫn một số hoạt động của HĐND 114 16/04/2019
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Kim Sơn 348 29/03/2019
Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 127 29/03/2019
Báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán NSNN năm 2017 68 15/03/2019
Quyết định về việc ban hành Quy định một số điểm về điều hành dự toán Ngân sách Nhà nước huyện Kim Sơn năm 2019 79 15/02/2019
Quyết định công bố công khai số liệu dự toán thu NSNN trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương huyện Kim Sơn năm 2019 88 23/01/2019
Thông báo về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, báo cáo thuyết minh làm căn cứ trình HĐND cấp huyện quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương huyện Kim Sơn năm 2019. 82 14/12/2018
Thông báo kết quả các môn thi đấu tại Hội thi thể thao truyền thống Quốc khánh 02/9/2018 106 07/09/2018
Quyết định công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017 100 31/08/2018
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức ngành giáo dục huyện Kim Sơn năm 2018 227 22/08/2018
Thông báo kết quả thẩm định thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức ngành giáo dục và thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra thực hành viết tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Kim Sơn năm 2018 99 08/08/2018
Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung Kế hoạch thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường THCS Lai Thành, huyện Kim Sơn 59 08/08/2018
Thông báo về việc thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường THCS Lai Thành, huyện Kim Sơn 57 06/08/2018
Kế hoạch thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường THCS Lai Thành, huyện Kim Sơn 79 06/08/2018
Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng 50 lô đất làm nhà ở tại xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 36 06/08/2018
Thông báo đính chính Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc UBND huyện Kim Sơn 36 16/07/2018
Thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Kim Sơn năm 2018 121 13/07/2018
Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn năm 2018 37 13/07/2018
Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện Dự toán ngân sách nhà nước quý II năm 2018 36 10/07/2018
Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I năm 2018 49 17/04/2018
Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Văn Hải 48 26/02/2018
Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Chất Bình 26 22/02/2018
Thông báo về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, báo cáo thuyết minh làm căn cứ trình HĐND cấp huyện quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 18 18/01/2018
Quyết định công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước huyện Kim Sơn năm 2018 31 17/01/2018
Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2017 18 16/10/2017
Góp ý dự thảo Quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện Kim Sơn 19 12/10/2017
Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Kim Đông, huyện Kim Sơn 194 22/09/2017