Hôm nay, Thứ bảy ngày 16/01/2021

Thông báo

Tiêu đề Xem Cập nhật
Quyết định về việc hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Lưu Phương 879 07/08/2020
Thông báo về chuyển trụ sở 609 25/06/2020
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản 734 05/06/2020
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản 507 04/06/2020
TB kết quả phúc khảo điểm thi tuyển vòng 2 (môn Nghiệp vụ chuyên ngành) kỳ thi tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện năm 2020 952 19/05/2020
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản 29 lô tại Cồn Thoi 456 08/05/2020
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản 13 lô tại Thượng Kiệm 377 08/05/2020
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản 142 lô tại Hùng Tiến 291 08/05/2020
Thông báo kết quả thi tuyển vòng 2 (thi môn nghiệp vụ chuyên ngành) kỳ thi tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện năm 2020 1342 28/04/2020
Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi vòng 2 (thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành) kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện Kim Sơn 500 23/04/2020
Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức các bước tuyển dụng viên chức tại Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 25/12/2019 của UBND huyện Kim Sơn 249 23/04/2020
Thông báo về việc tạm hoãn tổ chức thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Kim Sơn 2020 379 16/04/2020
Thông báo kết quả chấm phúc khảo các môn thi tuyển vòng 1 Kỳ thi tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện năm 2020 426 07/04/2020
Thông báo thời gian nhận đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi tuyển vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện năm 2020 485 19/03/2020
Thông báo kết quả thi tuyển vòng 1 (thi Trắc nghiệm) kỳ thi tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện năm 2019 989 19/03/2020
Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức các bước tuyển dụng viên chức tại Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 25/12/2019 của UBND huyện Kim Sơn 791 24/02/2020
Thông báo kết quả thẩm định điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức của các thí sinh và thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2020 (Vòng 1) 1455 24/02/2020
Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức các bước tuyển dụng viên chức tại kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 25/12/2019 của UBND huyện Kim Sơn 607 24/02/2020
Tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Coroa gây ra 272 04/02/2020
Phòng, chống dịch, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội và Hội Xuân đầu năm 2020 trên địa bàn huyện 221 04/02/2020
Kế hoạch tổ chức Lễ công bố và triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2019-2021 287 22/01/2020
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Kim Sơn năm 2020 1736 31/12/2019
Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Kim Sơn năm 2020 978 31/12/2019
Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND huyện Kim Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 166 26/12/2019
Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát của HĐND huyện giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Kim Sơn 166 26/12/2019
Nghị quyết về việc quản lý, sử dụng đất ven sông, ven đê trên địa bàn huyện 246 26/12/2019
Nghị quyết thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 109 26/12/2019
Nghị quyết thông qua điều chỉnh bổ sung một số nội dung Đề án số 04/ĐA-UBND của UBND huyện về thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt các xã, thị trấn huyện Kim Sơn giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025 108 26/12/2019
Nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng 03 cầu giao thông bắc qua sông Ân huyện Kim Sơn 83 26/12/2019
Nghị quyết việc thông qua chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng Khu công viên văn hóa cộng đồng huyện Kim Sơn 52 26/12/2019
Nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng khu Trung tâm thể dục, thể thao huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 48 26/12/2019
Nghị quyết về việc quyết định Kế hoạch đầu tư công năm 2020 46 26/12/2019
Nghị quyết quyết định phân bổ ngân sách địa phương huyện Kim Sơn 2020 56 26/12/2019
Nghị quyết về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa ban, thu, chi ngân sách địa phương huyện Kim Sơn năm 2020 44 26/12/2019
Nghị quyết điều chỉnh vốn đầu tư phân bổ cho các dự án năm 2019 39 26/12/2019
Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Kim Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 42 26/12/2019
Thông báo kết quả kỳ họp thứ Mười hai HĐND huyện Kim Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 57 26/12/2019
Nghị quyết về việc quyết định điều chuyển nguồn kinh phí hỗ trợ UBND thị trấn Phát Diệm trả nợ xây dựng cơ bản tại Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 12/4/2019 277 01/10/2019
Nghị quyết về việc sắp xếp, sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Kim Sơn, giai đoạn 2019-2021 587 01/10/2019
Thông báo kết quả kỳ họp thứ Mười một HĐND huyện Kim Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 282 01/10/2019
Thông báo bổ sung Kế hoạch thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường Tiểu học Bình Minh, huyện Kim Sơn 330 18/09/2019
Kế hoạch tổ chức thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2019-2021 424 27/08/2019
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Minh, huyện Kim Sơn 369 15/08/2019
HƯỚNG DẪN TÁI ĐÀN LỢN TRONG VÀ SAU KHI CÔNG BỐ HẾT BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI 916 14/08/2019
Thông báo về việc thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Minh, huyện Kim Sơn 335 15/07/2019
Kế hoạch thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường Tiểu học Bình Minh, huyện Kim Sơn 194 15/07/2019
Thông báo đấu giá khu Phòng khám đa khoa khu vực Ân Hòa và khu đất UBND xã Ân Hòa, huyện đang quản lý giáp Trạm Y tế xã 277 28/06/2019
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 440 20/06/2019
Quyết định ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng 194 lô đất ở tại xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn 1031 20/06/2019
Kế hoạch tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2019 trên địa bàn huyện Kim Sơn 211 22/05/2019
Công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Kim Sơn 485 18/04/2019
Gửi Nghị quyết của UBTVQH hướng dẫn một số hoạt động của HĐND 204 16/04/2019
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Kim Sơn 743 29/03/2019
Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 232 29/03/2019
Báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán NSNN năm 2017 145 15/03/2019
Quyết định về việc ban hành Quy định một số điểm về điều hành dự toán Ngân sách Nhà nước huyện Kim Sơn năm 2019 184 15/02/2019
Quyết định công bố công khai số liệu dự toán thu NSNN trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương huyện Kim Sơn năm 2019 210 23/01/2019
Thông báo về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, báo cáo thuyết minh làm căn cứ trình HĐND cấp huyện quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương huyện Kim Sơn năm 2019. 165 14/12/2018
Thông báo kết quả các môn thi đấu tại Hội thi thể thao truyền thống Quốc khánh 02/9/2018 164 07/09/2018
Quyết định công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017 186 31/08/2018
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức ngành giáo dục huyện Kim Sơn năm 2018 909 22/08/2018
Thông báo kết quả thẩm định thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức ngành giáo dục và thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra thực hành viết tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Kim Sơn năm 2018 581 08/08/2018
Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung Kế hoạch thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường THCS Lai Thành, huyện Kim Sơn 160 08/08/2018
Thông báo về việc thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường THCS Lai Thành, huyện Kim Sơn 162 06/08/2018
Kế hoạch thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường THCS Lai Thành, huyện Kim Sơn 397 06/08/2018
Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng 50 lô đất làm nhà ở tại xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 117 06/08/2018
Thông báo đính chính Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc UBND huyện Kim Sơn 124 16/07/2018
Thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Kim Sơn năm 2018 1245 13/07/2018
Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn năm 2018 924 13/07/2018
Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện Dự toán ngân sách nhà nước quý II năm 2018 95 10/07/2018
Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I năm 2018 191 17/04/2018
Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Văn Hải 500 26/02/2018
Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Chất Bình 391 22/02/2018
Thông báo về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, báo cáo thuyết minh làm căn cứ trình HĐND cấp huyện quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 76 18/01/2018
Quyết định công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước huyện Kim Sơn năm 2018 99 17/01/2018
Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2017 78 16/10/2017
Góp ý dự thảo Quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện Kim Sơn 91 12/10/2017
Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Kim Đông, huyện Kim Sơn 1011 22/09/2017