Hôm nay, Thứ hai ngày 16/09/2019

Thông báo

Tiêu đề Xem Cập nhật
Kế hoạch tổ chức thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2019-2021 57 27/08/2019
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Minh, huyện Kim Sơn 90 15/08/2019
HƯỚNG DẪN TÁI ĐÀN LỢN TRONG VÀ SAU KHI CÔNG BỐ HẾT BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI 50 14/08/2019
Thông báo về việc thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Minh, huyện Kim Sơn 75 15/07/2019
Kế hoạch thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường Tiểu học Bình Minh, huyện Kim Sơn 91 15/07/2019
Thông báo đấu giá khu Phòng khám đa khoa khu vực Ân Hòa và khu đất UBND xã Ân Hòa, huyện đang quản lý giáp Trạm Y tế xã 198 28/06/2019
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 294 20/06/2019
Quyết định ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng 194 lô đất ở tại xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn 229 20/06/2019
Kế hoạch tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2019 trên địa bàn huyện Kim Sơn 97 22/05/2019
Công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Kim Sơn 352 18/04/2019
Gửi Nghị quyết của UBTVQH hướng dẫn một số hoạt động của HĐND 121 16/04/2019
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Kim Sơn 398 29/03/2019
Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 141 29/03/2019
Báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán NSNN năm 2017 78 15/03/2019
Quyết định về việc ban hành Quy định một số điểm về điều hành dự toán Ngân sách Nhà nước huyện Kim Sơn năm 2019 96 15/02/2019
Quyết định công bố công khai số liệu dự toán thu NSNN trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương huyện Kim Sơn năm 2019 99 23/01/2019
Thông báo về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, báo cáo thuyết minh làm căn cứ trình HĐND cấp huyện quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương huyện Kim Sơn năm 2019. 88 14/12/2018
Thông báo kết quả các môn thi đấu tại Hội thi thể thao truyền thống Quốc khánh 02/9/2018 114 07/09/2018
Quyết định công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017 105 31/08/2018
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức ngành giáo dục huyện Kim Sơn năm 2018 273 22/08/2018
Thông báo kết quả thẩm định thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức ngành giáo dục và thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra thực hành viết tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Kim Sơn năm 2018 114 08/08/2018
Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung Kế hoạch thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường THCS Lai Thành, huyện Kim Sơn 72 08/08/2018
Thông báo về việc thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường THCS Lai Thành, huyện Kim Sơn 68 06/08/2018
Kế hoạch thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường THCS Lai Thành, huyện Kim Sơn 95 06/08/2018
Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng 50 lô đất làm nhà ở tại xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 42 06/08/2018
Thông báo đính chính Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc UBND huyện Kim Sơn 49 16/07/2018
Thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Kim Sơn năm 2018 189 13/07/2018
Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn năm 2018 52 13/07/2018
Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện Dự toán ngân sách nhà nước quý II năm 2018 41 10/07/2018
Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I năm 2018 57 17/04/2018
Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Văn Hải 92 26/02/2018
Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Chất Bình 29 22/02/2018
Thông báo về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, báo cáo thuyết minh làm căn cứ trình HĐND cấp huyện quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 22 18/01/2018
Quyết định công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước huyện Kim Sơn năm 2018 35 17/01/2018
Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2017 21 16/10/2017
Góp ý dự thảo Quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện Kim Sơn 22 12/10/2017
Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Kim Đông, huyện Kim Sơn 267 22/09/2017