Hôm nay, Thứ hai ngày 17/05/2021

Tin tức trong Huyện

Thị trấn Phát Diệm Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với trao Huy hiệu Đảng

Sáng 24/5, Thị trấn Phát Diệm Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị gắn với trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5.

 

 

Các đại biểu tham dự hội nghị

 

Sau 03 năm thực hiện Nghị quyết TW4 (khoá XII), nhận thức của cán bộ, đảng viên đảng bộ Thị trấn Phát Diệm được nâng lên, nhận diện sâu sắc về những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên có cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

 

Về thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo được chuyển biến từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao tinh thần tự quản, tự giác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại công sở, có thái độ nhiệt tình và trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao. Đặc biệt tạo sự chuyển biến về nề nếp, tác phong công tác, thái độ ứng cử với nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức. Tự giác tu dưỡng, rèn luyện để có thể chất và phẩm chất tốt, chú trọng trong học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng cho bản thân có bản lĩnh vững vàng, tuyệt đối tin tưởng và bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng, luôn chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

 

Cũng tại hội nghị, trên 570 đảng viên đã được nghe báo cáo viên của huyện thông tin về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, nội dung sinh hoạt chính trị tư tưởng quý II/2019.

 

Đồng chí Trần Quyết Thắng - 8TVHU, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy trao huy hiệu cho đảng viên 70 năm tuổi đảng

 

Nhân dịp này, 15 đồng chí đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng được trao tặng huy hiệu 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 năm tuổi đảng.

 

                                                                Tin, ảnh: Mai Hoa – Đài truyền thanh Huyện