Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Thị trấn Phát Diệm đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Với mục tiêu phấn đấu trở thành cộng đồng học tập năm 2018. Những năm qua, phong trào thi đua khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở thị trấn Phát Diệm được củng cố, phát triển. Cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và nhân dân thị trấn đã quan tâm, đẩy mạnh việc xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ và khu dân cư khuyến học, gắn kết giữa giáo dục gia đình với nhà trường, xã hội, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục ngày càng khởi sắc.

 

Hàng năm Thị trấn Phát Diệm tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức theo chuyên đề, thu hút hàng nghìn lượt người tham gia

 

Thị Trấn Phát Diệm là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của huyện Kim Sơn, hiện nay thị trấn có 8 khối phố, trên 10 nghìn nhân khẩu, nhân dân thị trấn có truyền thống hiếu học. Từ khi có Hội khuyến học, học sinh giỏi các cấp, các cháu thi đỗ vào trường Đại học đều tăng, năm sau luôn tăng hơn năm trước, là đơn vị có tỷ lệ học sinh đỗ Đại học cao nhất của huyện Kim Sơn trong 15 năm qua. Từ những đặc điểm trên đã tạo cho thị trấn Phát Diệm có nhiều thuận lợi để xây dựng phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng.

 

Với phương châm “mỗi hộ gia đình là một hội viên khuyến học, mỗi khối dân cư là một chi hội khuyến học”, Đảng ủy thị trấn đã ban hành Nghị Quyết chuyên đề về xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016-2020, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc Đảng bộ ra Nghị quyết tổ chức thực hiện, UBND và các tổ dân phố đều có Kế hoạch, Chương trình triển khai thực hiện cụ thể tới các hộ gia đình, dòng họ và toàn thể nhân dân.

 

Hội khuyến học phối hợp với các ban ngành đoàn thể, tổ dân phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, hội viên và nhân dân về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, hàng năm lấy kết quả đạt được các danh hiệu học tập làm tiêu chí đánh giá công tác thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị; và đánh giá danh hiệu gia đình văn hóa hóa của khu dân cư. Qua đó đã tập hợp và thu hút được nhiều hội viên tham gia Hội Khuyến học. Đến nay, Hội khuyến học thị trấn Phát Diệm có 10 chi hội, trong đó 8 chi hội phố và 2 chi hội nhà trường với trên 1.600 hội viên tham gia.

 

Trên cơ sở xây dựng tổ chức hội vững mạnh, Hội khuyến học Thị trấn phát động nhiều phong trào thi đua có sức lan tỏa nhanh như: Xây dựng “gia đình hiếu học”, “dòng họ hiếu học”, “cộng đồng khuyến học”. Từ đó, xuất hiện nhiều gương điển hình trong phát huy truyền thống hiếu học, có ý chí, nghị lực vượt khó vươn lên, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, đầu tư cho con cháu học hành, trở thành công dân có ích cho xã hội, góp phần tác động tích cực đến nhiều mặt đời sống, kinh tế - xã hội và công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn thị trấn. Hiện nay, thị trấn có 6 chi tộc hiếu học, hơn 1.700 gia đình hiếu học, chiếm 71% dân số. Ngoài ra còn có 8 cộng đồng khuyến học và 5 đơn vị học tập. Tiêu biểu như Phố Kiến Thái, phố Trì Chính, phố Thượng Kiệm, phố Phú Vinh; chi tộc ông Đỗ Hồng Cử, phố Phát Diệm Tây; chi tộc ông Nguyễn Mạnh Đạt, phố Phát Diệm Đông; chi tộc ông Trần Văn Học, phố Năm Dân…

 

Là đơn vị học tập tiêu biểu của Thị trấn, được UBND tỉnh tặng Giấy khen, cơ quan thị trấn Phát Diệm hiện có 24 cán bộ, công chức, 100% cán bộ, công chức đạt những nội dung đăng ký phấn đấu học tập theo công việc của mình và 100% gia đình cán bộ, công chức đạt gia đình học tập, 2 đồng chí có trình độ Thạc sỹ, 20 đồng chí có trình độ cử nhân Đại học. Nhiều gia đình có con em học giỏi ở các trường Đại học như gia đình ông Triệu Quốc Cường, phó chủ tịch UBND; gia đình ông Hoàng Khắc Hiển, chủ tịch UBMTTQ, đặc biệt con ông Vũ Thúy Sơn, chủ tịch Hội Cựu chiến binh được nhận học bổng toàn phần du học Newzeland.

 

Nhận thức rõ công tác xây dựng quỹ khuyến học có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng và thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, Hội khuyến học Thị trấn đã chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyền vận động hội viên và các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tham gia ủng hộ xây dựng quỹ khuyến học để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh đạt thành tích cao trong học tập. Trong 3 năm qua, hội đã chăm lo, phối hợp trao thưởng cho học sinh đạt thành tích cao trong học tập và hỗ trợ những em có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 80 triệu đồng, động viên tinh thần các em bước vào năm học mới đạt nhiều thành tích trong học tập.

 

Hằng năm, Hội khuyến học thị trấn phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng, nhà trường, các ban ngành đoàn thể, khối phố tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, cập nhật chính sách pháp luật mới, thu hút hàng nghìn lượt người tham gia với các chuyên đề đa dạng như: Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh; tuyên truyền vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, sống vui - sống khỏe, sống có ích… Đây chính là hình thức học tập ngoài nhà trường, đáp ứng yêu cầu “Cần gì, học nấy”, góp phần thúc đẩy quá trình xã hội hóa giáo dục, nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò, vị trí, ý nghĩa của xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời trong mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thị trấn.

 

Tiếp tục phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, thời gian tới Thị trấn Phát Diệm chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân tạo sức bật để xây dựng xã hội học tập. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo các chi hội khuyến học các phố hoạt động tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Phát triển phong trào khuyến học trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư. Đồng thời phát huy kết quả khuyến học của Thị trấn để xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học trên địa bàn.

Trần Hằng – Đài truyền thanh huyện