Hôm nay, Thứ năm ngày 06/08/2020

Tin tức trong Huyện

Thị trấn Bình Minh sơ kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2018

Chiều 11/6/2019, Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” thị trấn Bình Minh tổ chức hội sơ kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2018.
 
Giai đoạn 2016-2018,phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được câp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo và các thành viên trong khối dân vận đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, tập trung giải quyết những vấn đề cụ thể, sát thực tế, những việc khó nhưng không đòi hỏi nhiều về kinh phí, kỹ thuật mà chủ yếu là huy động sự tham gia trực tiếp của nhân dân, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống văn hóa cho nhân dân, giảm hộ nghèo từ 12,6% năm 2016 xuống còn 10,35% năm 2017.
 
Sau 3 năm thực hiện phong trào từ năm 2016-2018, đến nay toàn thị trấn đã có 32 mô hình “Dân vận khéo” trên 4 lĩnh vực đó là : Phát triển kinh tế (6 mô hình), văn hóa – xã hội (17 mô hình), an ninh quốc phòng (7 mô hình), xây dựng hệ thống chính trị (2 mô hình).  Các phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực đã và đang đem lại hiệu quả thiết thực và phát triển, huy động được sự tham gia tích cực của nhân dân, nhất là trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Các phong trào vận động luôn nhận được sự ủng hộ của nhân dân, tự nguyện đóng góp công sức, kinh phí, hiến đất, ủng hộ tiền, vật liệu cùng sự hỗ trợ của Nhà nước xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng, chỉnh trang đô thị.
 
Trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Thị trấn Bình Minh đã xuất hiện nhiều mô hình hay, sáng tạo, có sức lan tỏa lớn và được nhân dân tích cực tham gia như: Mô hình của UB.MTTQ vận động, tuyên truyền thực hiện nâng cấp, làm mới 2.850m đường bê tông rộng từ 1,8- 4m và kiên cố hóa hệ thống thoát nước, trồng và chăm sóc gần 1.000m đường hoa hai bên đường tạo mỹ quan đô thị tại Khối 5. Mô hình của Thường trực HĐND “tuyên truyền, vận động 75/77 hộ dân hai bên đường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án làm đường, rãnh thoát nước, vỉa hè đường trung tâm thị trấn”. UBND thị trấn với mô hình tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp làm đường bê tông xóm tại khối 10 dài 196m, rộng 3m với tổng giá trị trên 76 triệu đồng.
 
Nhân dịp này, Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” thị trấn đã, khen thưởng và cấp giấy công nhận cho 3 mô hình điển hình dân vận khéo là: UB.MTTQ thị trấn, Thường trực HĐND thị trấn và UBND thị trấn; Chủ tịch UBND thị trấn khen thưởng cho 02 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2018 là Khối 5 và khối 10.
 
 Các cá nhân, tập thể và mô hình “Dân vận khéo” được khen thưởng tại hội nghị 
 

Vũ Thị Huyền: Công chức VH-TT Thị trấn Bình Minh