Hôm nay, Thứ năm ngày 06/08/2020

Tin tức trong Huyện

Thị trấn Bình Minh sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và biểu dương các mô hình học tập tiên tiến.

Sáng 31/5/2018, Thị trấn Bình Minh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và biểu dương các mô hình học tập tiên tiến.
 

Quang cảnh hội nghị
 
Để triển khai hiệu quả Quyết định 281/QĐ-TTgcủa Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập Thị trấn Bình Minh phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể vào cuộc triển khai thực hiện đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của từng cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thị trấn về học tập suốt đời, học tập thường xuyên, hướng tới một xã hội học tập. Hội khuyến học phối hợp chặt chẽ với các nhà trường, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các chương trình hoạt động nhằm thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên
 
Sau 3 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg,Thị trấn Bình Minh đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ngày càng phát triển tại địa phương. Đến nay, 100% các cơ quan, đơn vị đăng ký và đạt danh hiệu cơ quan, đơn vị học tập; 12/13 khối dân cư đạt danh hiệu khối học tập, đạt 92,3%; các hộ gia đình đăng ký gia đình học tập bình quân hàng năm đạt 86,5% và được công nhận danh hiệu gia đình học tập đạt 74,1%;  100% dòng họ đăng ký danh hiệu dòng họ học tập và cộng đồng học tập, đơn vị học tập.
 

Các tập thể và cá nhân được khen thưởng tại hội nghị  
 
Nhân dịp này, Hội Khuyến học thị trấn Bình Minh đã tặng Giấy khen cho 4 tập thể và 16 gia đình học tập tiêu biểu trong phong trào xây dựng gia đình, cộng đồng học tập giai đoạn 2015 - 2018./.
 
 

Vũ Thị Huyền- Công chức VH-TT Thị trấn Bình Minh