Hôm nay, Chủ nhật ngày 24/01/2021

Tin tức trong Huyện

Thị trấn Phát Diệm kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020)

Sáng 14/01, Thị trấn Phát Diệm kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), tổng kết công tác xây dựng Đảng và phong trào thi đua yêu nước năm 2019, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020.

 

Diễn văn kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được trình bày tại buổi lễ đã nêu bật quá trình hình thành và phát triển của Đảng cộng sản Việt Nam; lịch sử hình thành và phát triển của Đảng bộ thị trấn Phát Diệm. Cùng với sự phát triển lớn mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 24/6/1948, tại bệnh viện phố Trì Chính, chi bộ đường phố Kim Sơn – nay là Đảng bộ thị trấn Phát Diệm được thành lập với 5 đảng viên, do đồng chi Đinh Duy Kính là Bí thư. Trải qua 2 cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ, thị trấn Phát Diệm cùng với nhân dân cả nước bước vào thời kỳ vừa khắc phục hậu quả chiến tranh, vừa đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đảng bộ thị trấn đã tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất CN – Tiểu thủ CN, đời sống nhân dân được cải thiện, bộ mặt đô thị ngày càng đổi mới, các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, công tác quốc phòng an ninh được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng được quan tâm. Với 5 đảng viên ban đầu, đến nay đảng bộ Thị trấn Phát Diệm đã có 595 đảng viên, sinh hoạt ở 16 chi bộ.

 

Kế thừa và phát huy những thành tựu trong từng giai đoạn cách mạng, Đảng bộ thị trấn Phát Diệm đã đưa ra các Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Năm 2019, Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Cán bộ, đảng viên và nhân dân thị trấn đã phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, sáng tạo với quyết tâm thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước với mục tiêu ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội để phát triển, xây dựng thị trấn xứng tầm là trung tâm kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng của huyện Kim Sơn và đạt được nhiều kết quả.

 

Về phát triển kinh tế, tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn đạt trên 229 tỷ đồng, tăng 10,6% so với năm 2018. Thu ngân sách nhà nước đạt 8 tỷ 728 triệu đồng, đạt 198,5% so với dự toán năm. Thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng đô thị văn mình, tổ dân phố văn hóa với 72% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Công tác chính sách xã hội được đảm bảo, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội luôn được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 là 3,68%; giảm 1,13% so với 2018.

 

Tại buổi lễ, Đảng bộ thị trấn đã công bố quyết định khen thưởng của các cấp từ Trung ương tới địa phương cho 18 tập thể và 96 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019.

 

Năm 2020, phong trào thi đua yêu nước của thị trấn Phát Diệm sẽ tập trung đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực, huy động tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực để triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng trưởng kinh tế, xã hội, cải cách hành chính, đảm bảo an sinh xã hội. Gắn phong trào thi đua yêu nước với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, xây dựng đô thị văn minh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công thi đua để công tác thi đua là đòn bẩy thúc đẩy các phong trào cách mạng của quần chúng trên tất cả các lĩnh vực.

 

Nhân dịp này, Đảng bộ thị trấn Phát Diệm đã trân trọng trao huy hiệu 40, 45, 50, 55 và 70 năm tuổi Đảng cho 12 đồng chí đảng viên.

 

Việc tổ chức tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/1930 – 3/2/2020, tổng kết công tác xây dựng Đảng và phong trào thi đua yêu nước năm 2019, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020 và trao huy hiệu Đảng nhân dịp 3/2 góp phần tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, khơi dậy và bồi đắp niềm tin, niềm tự hào đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới đất nước; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và Đại hội XII của Đảng, chuẩn bị lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Một số hình ảnh:

 

 

 

Trao tặng Huy hiệu đảng cho các đảng viên 40, 45, 50, 55 và 70 năm tuổi Đảng

 

 

 

Tặng thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 2019

 

Tin,ảnh: Ngọc Đăng