Hôm nay, Thứ hai ngày 03/08/2020

Tin tức trong Huyện

Thành lập HTX nuôi trồng kinh doanh thủy sản cây con đặc sản Kim Tiến

Ngày 5/7/2018, tại nhà văn hóa xã Kim Tân, HTX nuôi trồng kinh doanh thủy sản cây con đặc sản Kim Tiến tổ chức hội nghị công bố thành lập HTX với 24 thành viên

 

Các đại biểu dự hội nghị
 
HTX nuôi trồng kinh doanh thủy sản cây con đặc sản Kim Tiến là tổ chức kinh tế tự chủ do thành viên chăn nuôi có nhu cầu, lợi ích chung tự nguyện cùng góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của pháp luật, các cá nhân liên kết với nhau một cách tự nguyện để thực hiện kinh doanh một số ngành nghề chính như: trồng cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản, trồng rau các loại, hoạt động dịch vụ sau thu hoạch, dịch vụ vận tải, chăn nuôi gia súc gia cầm... 
Tại hội nghi ra mắt, thành viên đã thông qua Điều lệ và phương án sản xuất doanh của HTX và bầu ban quản trị HTX gồm 5 thành viên và 1 kiểm soát viên; ông Nguyễn Thế Cầu được tín nhiệm bầu giữ chức giám đốc HTX nuôi trồng kinh doanh thủy sản cây con đặc sản Kim Tiến.
 
Ra mắt Ban quản trị HTX nuôi trồng kinh doanh thủy sản, cây con đặc sản  Kim Tiến
 
Việc thành lập HTX nhằm đáp ứng các nhu cầu và nguyện vọng chung về kinh tế, thành lập và hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh phát triển sản xuất, mở rộng chăn nuôi, trồng trọt, chế biến và tiêu thụ sản phẩm thủy sản và cây ăn quả, tạo việc làm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên, góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo cho người dân. HTX hoạt động trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý.
 

                     Nguyễn Thị Hằng – Công chức VHTT xã Kim Tân.