Hôm nay, Thứ hai ngày 03/08/2020

Tin tức trong Huyện

Thành lập hợp tác xã sản xuất thủ công mỹ nghệ Lan Chi, xã Hồi Ninh

Các sáng lập viên hợp tác xã sản xuất thủ công mỹ nghệ Lan Chi vừa tổ chức Đại hội thành lập HTX vào sáng 12/4

 

Quang cảnh đại hội

 

HTX sản xuất thủ công mỹ nghệ Lan Chi có sự tham gia của 25 thành viên đan cói, bèo bồng trên địa bàn xã Hồi Ninh, với tổng vốn góp là 900 triệu đồng. HTX hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thủ công mỹ nghệ sản phẩm từ cói, bèo, tre, nứa, rơm rạ và vật liệu tết bện; sản xuất sản phẩm từ cói và bèo bồng.

 

HTX sản xuất thủ công mỹ nghệ Lan Chi ra đời nhằm thực hiện các khâu dịch vụ, kinh doanh, sản xuất, kinh doanh sản phẩm đầu vào, liên kết để thực hiện tốt hợp đồng, tìm kiếm thị trường ổn định; đồng thời huy động cao nhất các nguồn lực về nguồn vốn, khoa học công nghệ, thị trường, mối liên kết sản xuất kinh doanh, các chương trình, dự án... Từng bước mở rộng, phát triển mô hình, tạo việc làm, đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên; góp phần xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng trên quê hương Hồi Ninh.

 

Bộ máy điều hành HTX Lan Chi ra mắt trước Đại hội

 

Tại đại hội, các thành viên đã thảo luận và thống nhất thông qua điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh, bỏ phiếu bầu bộ máy điều hành HTX gồm 03 thành viên Hội đồng Quản trị và 01 Kiểm soát viên theo đúng nguyên tắc, quy trình bầu cử. HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Bà Phan Thị Đậu được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX. Trụ sở HTX đặt tại nhà Bà Phan Thị Đậu, xóm 4 xã Hồi Ninh./.

 

Tin, ảnh: Trần Hằng – Đài Truyền thanh huyện