Hôm nay, Chủ nhật ngày 24/01/2021

Tin tức trong Huyện

Tập huấn kỹ thuật và xây dựng mô hình quản lý bệnh lùn sọc đen Phương Nam vụ mùa 2018

Lúa bị lùn sọc đen là do virus. Đây là bệnh rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng lúa, hiện chưa có thuốc diệt trừ.

 

Nhằm giúp cho bà con nông dân biết được triệu chứng, tác hại của bệnh lùn sọc đen; môi giới truyền bệnh, cơ chế lan truyền bệnh, sự tồn tại của bệnh trên đồng ruộng, các biện pháp phòng trừ; trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong phòng trừ bệnh lùn sọc đen. Từ ngày 28/8 – 24/9/2018 huyện Kim Sơn tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật phòng trừ bệnh lùn sọc đen Phương Nam tại các HTX nông nghiệp trong huyện. Đối tượng tham gia lớp tập huấn là những nông dân trực tiếp trồng lúa và đội trưởng đội sản xuất. Tại lớp tập huấn các học viên sẽ được nhận biết về các triệu chứng của bệnh lùn sọc đen, môi giới truyền bệnh và các phòng trừ bệnh lùn sọc đen.

 

Lớp tập huấn kỹ thuật phòng bệnh lùn sọc đen Phương nam tại xã Quang Thiện

 

Huyện cũng xây dựng mô hình quản lý bệnh lùn sọc đen Phương Nam địa điểm tại HTX nông nghiệp Định Hóa với diện tích trên 10 ha. Nội dung mô hình gồm: Tập huấn triển khai mô hình cho cán bộ và nông dân tham gia mô hình về quản lý rầy, bệnh virus và các bệnh khác; Bố trí mô hình trình diễn, mô hình trình diễn sẽ được áp dụng các biện pháp canh tác theo SRI và các biện pháp tổng hợp phòng chống bệnh lùn sọc đen Phương Nam, so sánh với ruộng nông dân đối chứng ngoài mô hình, các biện pháp của ruộng nông dân đối chứng làm theo tập quán canh tác của nông dân. Khu ruộng thực nghiệm gồm 3 công thức: Công thức 1 diện tích 1 sào áp dụng đồng bộ các biện pháp phòng trừ bệnh lùn sọc đen Phương Nam, phun trừ rầy lứa 5,6,7 và nhổ vùi cây lúa bị bệnh. Công thức 2 diện tích 1 sào chỉ phun phòng trừ rầy lứa 6,7, nhổ vùi cây lúa bị bệnh. Công thức 3 (công thức đối chứng) không phun phòng trừ rầy lứa 5,6, không nhổ vùi cây lúa bị bệnh mà chỉ phun phòng trừ các đối tượng dịch hại khác và phun thuốc trừ rầy khi lúa trỗ bông; Phương pháp theo dõi, chỉ tiêu theo dõi rầy, bệnh lùn sọc đen Phương Nam tại mô hình trình diễn và khu ruộng thực nghiệm

 

Việc xây dựng mô hình áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật quản lý bệnh lùn sọc đen Phương Nam theo hướng sản xuát nông nghiệp sinh thái bền vững nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt do bệnh lùn sọc đen gây ra, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

 

Nguyễn Chinh – Đài truyền thanh huyện