Hôm nay, Thứ năm ngày 06/08/2020

Tin tức trong Huyện

Tập huấn khung diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018

Chiều 14/6, Ban tổ chức Diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện tổ chức Tập huấn khung diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018 cho cán bộ khung tham gia diễn tập 6 xã, thị trấn thuộc tiểu khu 3.

 

Các đại biểu tham gia Tập huấn khung diễn tập chiến đấu phòng thủ
 
Diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện Kim Sơn năm 2018 mang mật danh DT 18, với đề mục “Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, chuyển địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng, an ninh; chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu và tổ chức đánh địch đổ bộ tấn công vào địa bàn”.
 
Để các xã, thị trấn làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018. Tại buổi tập huấn, các đồng chí thuộc thành phần tham gia diễn tập được quán triệt những vấn đề cơ bản về lý luận xây dựng chiến đấu phòng thủ; một số nội dung lãnh đạo của cấp ủy Đảng, hoạt động của các ban Đảng, đoàn thể trong diễn tập, quy cách xây dựng chiến đấu phòng thủ, quy cách xây dựng hệ thống văn kiện trong diễn tập; phương pháp, trình tự công tác chuẩn bị và thực hiện diễn tập chiến đấu phòng thủ…
 
Sau tập huấn, các đơn vị sẽ tập trung công tác chuẩn bị, thành lập Ban tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ diễn tập, khung diễn tập, các văn kiện bảo đảm của các ngành cho kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2018. Qua đó nhằm bồi dưỡng một số nội dung cơ bản về công tác quân sự, quốc phòng tại địa phương, thống nhất các nội dung về tổ chức, phương pháp diễn tập chiến đấu phòng thủ, nâng cao một bước về trình độ tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ của các xã, thị trấn, góp phần củng cố xây dựng nền quân sự, quốc phòng địa phương vững mạnh.
 

Mai Hoa – Đài truyền thanh Huyện