Hôm nay, Thứ hai ngày 03/08/2020

Tin tức trong Huyện

Tân Thành tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND xã khóa XIX

Sáng 18/7/2018, HĐND xã Tân Thành khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 5. Tới dự có các đồng chí: Mai Văn Thanh – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; Trịnh Thị Ngọc – TVHU, Phó chủ tịch HĐND huyện
 
Quang cảnh kỳ họp thứ 5, HĐND xã Tân Thành khóa XIX
 
Theo báo cáo của UBND xã Tân Thành;  6 tháng đầu năm, kinh tế của xã tiếp tục tăng trưởng ổn định; sản xuất vụ đông xuân được mùa, năng suất bình quân toàn toàn xã ước đạt 71,3 tạ/ha, sản lượng ước đạt 1.989 tấn. Chăn nuôi được duy trì và phát triển, 6 tháng đầu năm sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng ước đạt 119 tấn (đạt 59,5% KH), sản lượng thủy sản ước đạt 36 tấn (đạt 52% KH). Duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới, đăng ký xóm 7 là khu dân cư kiểu mẫu về NTM. Sản xuất Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp trên địa bàn xã được duy trì ổn định, giá trị ước đạt 31,2 tỷ đồng; dịch vụ ước đạt 46,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công tác xây dựng cơ bản, vệ sinh môi trường được quan tâm thực hiện. Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tiếp tục được nâng cao, trong 6 tháng đầu năm đã khám, chữa bệnh cho 2.150 lượt người, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định; an ninh, quốc phòng, biên phòng được tăng cường; trật tự an toàn xã  hội được đảm bảo.
 
Về nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018, UBND xã Tân Thành đã đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu về Kinh tế, văn hóa xã hội, xây dựng chính quyền, cải cách hành, phòng chống tham nhũng, quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội…
 
Đối với HĐND xã, trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND xã Tân Thành đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thực hiện các nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện có hiệu quả chương trình công tác đã đề ra; công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát được quan tâm thực hiện; công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, UBMTTTQ, các ngành, các đoàn thể chặt chẽ, thống nhất, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri theo hướng đổi mới, thiết thực. Xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5...
 
Kỳ họp thứ 5 HĐND xã Tân Thành nghe các báo cáo của Thường trực HĐND xã, các Ban HĐND xã, UBMTTQ xã, báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm. Báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri giữa 2 kỳ họp và ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND xã. Trình tờ trình về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017.
 
Tại kỳ họp thứ 5, HĐND xã Tân Thành khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 cũng dành thời gian để các đại biểu chất vấn, trả lời chất vấn; thảo luận tại hội trường và tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết của kỳ họp về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017.
 

Nguyễn Chinh – Đài truyền thanh huyện