Hôm nay, Thứ tư ngày 27/01/2021

Tin tức trong Huyện

Tân Thành phát động phong trào thi đua năm 2019

Nhằm đánh giá kết quả phong trào thi đua năm 2018 và kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Sáng 24/01, xã Tân Thành tổ chức tổng kết phong trào thi đua năm 2018; tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh HTX dịch vụ tổng hợp nông nghiệp và phát động phong trào thi đua năm 2019

 

Quang cảnh hội nghị

 

Năm 2018, các phong trào thi đua được Hội đồng thi đua xã Tân Thành phát động ngay từ đầu năm và tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tập trung phát động thi đua tới tất cả các ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân trong xã; Thi đua lập hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được giao năm 2018; Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào gắn với phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI và Nghị quyết TW4 khóa XII của Đảng…

 

Kết quả của các phong trào thi đua đã góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra, nổi bật; tổng giá trị sản xuất đạt trên 162 tỷ đồng, giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác đạt 100 triệu đồng, thu ngân sách Nhà nước trên 6,4 tỷ đồng (đạt 108,7% so với kế hoạch); tỷ lệ tổ chức chính quyền vững mạnh đạt 100%. Trong lĩnh vực văn hoá – xã hội, các phong trào văn hoá văn nghệ thể dục thể thao chào mừng các ngày kỷ niệm, lễ lớn của quê hương, đất nước và của địa phương được tổ chức sâu rộng, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu của nhân dân được quan tâm, vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện tốt. Công tác an ninh chính trị, TTATXH được đảm bảo, quốc phòng an ninh được tăng cường, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được tập trung thực hiện.

 

Về hoạt động sản xuất kinh doanh; HTX dịch vụ tổng hợp nông nghiệp đã cung ứng 40 tấn phân lân, phân đạm; 4,5 tấn thóc giống các loại. Tổ chức lắp đặt, đưa vào sử dụng trạm bơm vô ống phía Nam phục vụ công tác tưới tiêu.

 

Tại hội nghị, Hội đồng thi đua khen thưởng xã Tân Thành đã phát động phong trào thi đua năm 2019 với 12 chỉ tiêu và 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội

 

Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng 12 tập thể và 25 cá nhân hoàn thành xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018.

 

Nguyễn Chinh – Đài truyền thanh huyện