Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Sơ kết sản xuất, triển khai công tác phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa 2018

Sáng 10/8, UBND huyện tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất, triển khai công tác phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa 2018. Đồng chí Đoàn Kim Ly – TVHU – Phó chủ tịch UBND huyện dự và chủ trì hội nghị.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Theo báo của các HTX nông nghiệp trên địa huyện, vụ mùa năm 2018 các HTX nông nghiệp gieo cấy 7.735,19 ha voi cơ cấu; lúa mùa trung chiếm 78,3% diện tích, còn lại là diện tích lúa mùa muộn. Cơ cấu giống: Diện tích lúa thuần là trên 7.100 ha (chiếm 93% diện tích) gồm các giống lúa BT7, LT2, QR1, Nếp 97, Tám, Dự. Còn lại là diện tích lúa tạp giao gồm các giống Phú Ưu, Nhị Ưu, Thục Hưng, Bác ưu và các giống lúa lai khác.
 
Theo kế hoạch toàn huyện phấn đấu cấy xong trước ngày 25/7/2018 nhưng do ảnh hưởng của mưa úng nên thời vụ chậm 13 ngày so với kế hoạch, đến ngày 07/08/2018 toàn bộ diện tích lúa mùa được cấy xong. Sau khi hoàn thành gieo cấy lúa mùa, để cây lúa bén rễ, hồi xanh, sinh trưởng và phát triển tốt, các địa phương, các HTX nông nghiệp đôn đốc, hướng dẫn nông dân tập trung chăm bón lúa mùa mới cấy. Hiện nay, lúa mùa đang trong giai đoạn bén rễ, hồi xanh và đang bắt đầu đẻ nhánh, bà con nông dân đã cơ bản bón thúc xong lần 1, cấy dặm những diện tích lúa khuyết khóm, khuyết dảnh, đảm bảo mật độ trên đơn vị diện tích. Các HTX nông nghiệp chú trọng việc khơi thông dòng chảy để đảm bảo tưới, tiêu phục vụ sản xuất vụ mùa và công tác phòng chống lụt bão năm 2018.
 
Theo báo cáo của Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện, kết quả điều tra tình hình dịch hại trên đồng ruộng cho thấy: Bệnh lùn sọc đen Phương Nam đã xuất hiện và gây hại rải rác trên các trà lúa cấy sớm ở các Hợp tác xã nông nghiệp; Cồn Thoi, Định Hóa, Văn Hải, Kim Tân và Thượng Kiệm. Đây là loại bệnh do virus gây nên và lây truyền nhanh qua môi giới rầy nâu, rầy lưng trắng. Đối với nguồn bệnh lùn sọc đen, trạm đã thu và giám định 11 mẫu rầy ở các HTX, theo kết quả quả giám định của Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Bắc thì có 5 mẫu rầy đã có phản ứng dương tính với virus của bệnh lùn sọc đen Phương Nam. Trong thời gian tới, mật độ rầy lưng trắng mang virus tiếp tục tăng trên các trà lúa, nguy cơ gây hại của bệnh lùn sọc đen Phương Nam ở vụ mùa là rất lớn. Do đó, bà con nông dân cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và phun phòng trừ kịp thời bằng các loại thuốc nội hấp, đối với lúa cấy khi phát hiện bệnh cần nhổ vùi cây bị bệnh để hạn chế nguồn bệnh lây lan trên đồng ruộng và cấy dặm bằng cây lúa khỏe.
 
Tại hội nghị đại biểu các phòng chuyên môn và Giám đốc các HTX nông nghiệp đã thảo luận, thống nhất các biện pháp chăm sóc và bảo vệ lúa mùa năm 2018 đạt hiệu quả cao nhất.
 
Đồng chí Đoàn Kim Ly – TVHU, Phó chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị
 
Kết luận hội nghị, đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện đề nghị: Giám đốc các HTXNN cần báo cáo với Đảng ủy, chính quyền địa phương đôn đốc bà con nông dân tập trung chăm bón và kết thúc chăm bón sớm, bón cân đối để cây lúa đẻ nhánh sớm, tập trung. Đồng thời, điều tiết nước hợp lý trên bề mặt ruộng, diệt chuột và ốc bưu vàng. Các HTX Nông nghiệp tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các ổ bệnh lùn sọc đen, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá để khoanh vùng, triển khai kịp thời các biện pháp phòng trừ, dập dịch theo hướng dẫn của các ngành chức năng. Các ngành chức năng tăng cường cử cán bộ kỹ thuật xuống cơ sở phối hợp với UBND các xã, các HTX Nông nghiệp tổ chức tập huấn kỹ thuật, hội thảo đầu bờ để nông dân nhận biết, phát hiện cây lúa bị bệnh lùn sọc đen, hướng dẫn các biện pháp phòng trừ kịp thời.
 

Nguyễn Chinh – Đài truyền thanh huyện