Hôm nay, Thứ bảy ngày 16/01/2021

Tin tức trong Huyện

Sơ kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2018

Sáng 30/7/2018, Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện Kim Sơn tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2018. Dự hội nghị về phía tỉnh có đồng chí Đinh Thị Phượng – TUV, Bí thư Tỉnh Đoàn; đồng chí Lê Văn Kiên – Phó trưởng Ban dân vận tỉnh ủy.
 
Về phía huyện có đồng chí Hoàng Văn Thắng – Phó Bí thư Huyện ủy – Trưởng Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện, các đồng chí Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện, thành viên Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Trưởng các phòng, ban, ngành đoàn thể của huyện; Bí thư các Đảng bộ, chi bộ cơ quan trực thuộc Huyện ủy
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”, huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, đa dạng hóa các hình thức vận động quần chúng, tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới, đây là cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, trọng dân, gần dân, sát dân, có sức lan tỏa trong cộng đồng.
 
Hiện nay, 27/27 Đảng ủy xã, thị trấn đã thành lập Ban chỉ đạo phong trào “Thi đua dân vận khéo” với 452 thành viên tham gia. 100% các đơn vị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện, Khối dân vận các xã, thị trấn xây dựng và triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo cấp huyện và hướng dẫn của Ban dân vận Huyện ủy. Thực hiện trọng tâm các phong trào thi đua với các lĩnh vực trọng tâm như: Vận động hiến đất, giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới, làm đường giao thông, thực hiện các mô hình phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, sản xuất kinh doanh giỏi, các mô hình tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện, bảo vệ môi trường.
 
Toàn huyện có 122 mô hình, 13 điển hình được đăng ký thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 – 2020, trong đó: Lĩnh vực phát triển kinh tế 26 mô hình; Lĩnh vực văn hóa – xã hội 85 mô hình; Lĩnh vực an ninh, quốc phòng 12 mô hình; Lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị 12 mô hình. Thông qua các phong trào thi đua “Dân vận khéo” đa số cán bộ, đảng viên đã nâng cao năng lực, kỹ năng vận động quần chúng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thu hút nguồn lực của xã hội, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Các tầng lớp nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện phát triển kinh tế, xã hội, tăng cường sự gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.
 
Trong giai đoạn 2018 – 2020, huyện Kim Sơn tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nội dung phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, hướng vào thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2015 – 2020), chú trọng xây dựng mô hình “Dân vận khéo” ở những địa bàn khó khăn, đặc thù. Tiếp tục phát động MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, Khối dân vận cấp xã đăng ký, hỗ trợ các phần việc cụ thể, thể, thiết thực giúp các xã phấn đấu hoàn thành một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Chú trọng xây dựng các mô hình, điển hình phát huy thế mạnh, đặc thù về tự nhiên, văn hóa, xã hội của địa phương. Thường xuyên kiểm tra, khảo sát thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng, phát triển, hiệu quả các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” của các đơn vị, qua đó đánh giá kết quả chất lượng hoạt động của các mô hình, điển hình. Tổng kết rút kinh nghiệm, định hướng công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chất lượng, hiệu quả trong thời gian tiếp theo.
 
 
Tại hội nghị, Ban chỉ đạo phong trào thi đua dân vận khéo huyện công bố quyết định công nhận 15 mô hình, điển hình dân vận khéo. Đồng thời khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2018.

Nguyễn Chinh – Đài truyền thanh huyện