Hôm nay, Thứ hai ngày 03/08/2020

Tin tức trong Huyện

Sơ kết công tác Văn hóa - Thông tin 6 tháng đầu năm 2019

Chiều 10/7 Phòng Văn hoá thông tin huyện tổ chức Hội nghị đánh giá công tác Văn hóa – Thông tin 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

 

Đại biểu dự Hội nghị

 

6 tháng đầu năm 2019, Phòng văn hóa thông tin huyện đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm. Công tác tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo đối với lĩnh vực văn hóa được kịp thời, công tác phối hợp với các cơ quan liên quan được thường xuyên liên tục. Về kết quả cụ thể: Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh từ huyện đến cơ sở, tập trung vào các ngày lễ lớn, đặc biệt là dịp mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi, Kỷ niệm 190 năm thành lập huyện, 65 năm giải phóng huyện Kim Sơn. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ diễn ra rộng khắp với trên 800 buổi liên hoan, sinh hoạt văn hóa văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Đẩy mạnh các loại hình nghệ thuật, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể như ca Trù, hát Chèo qua việc chỉ đạo thành lập đội văn nghệ ở các xóm, khối, phố; tổ chức truyền dạy hát Ca Trù và thành lập CLB ca trù của huyện; phát động sáng tác và thành lập CLB thơ Kim Sơn; tập huấn hát chèo cho các xã tiểu khu 4, 5...

 

Phong trào thể dục thể thao từ huyện đến cơ sở ngày một phát triển, nhiều giải thi đấu, giao lưu thể thao được tổ chức, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong nhân dân. Công tác quản lý di tích lịch sử văn hóa và lễ hội được tăng cường, góp phần tích cực bảo tồn và phát huy giá trị di tích, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân. Công tác quản lý Trang thông tin điện tử được đẩy mạnh, tin, bài phản ánh đa dạng các lĩnh vực cùa đời sống xã hội. Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và gia đình được quan tâm. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới được triển khai rộng khắp, nhận được sự hưởng ứng của các ngành, địa phương và nhân dân. Ngoài ra, Công tác quản lý, thanh kiểm tra môi trường kinh doanh du lịch, dịch vụ văn hóa được tăng cường đã kịp thời chấn chỉnh, xử lý các vi phạm về quảng cáo, dịch vụ văn hóa và du lịch.

 

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, Phòng Văn hóa thông tin huyện tham mưu ban hành các Kế hoạch tuyên truyền tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thông tin thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà văn hóa, bình xét các danh hiệu khu dân cư văn hóa; đôn đốc, hướng dẫn các xã về đích NTM 2019 hoàn thiện các tiêu chí Văn hóa. Tham mưu UBND huyện tổ chức chấm thi lựa chọn Logo huyện Kim Sơn. Thành lập các CLB văn hóa, văn nghệ, nâng cao chất lượng các CLB. Hoàn thiện việc gắn biển, đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Bình Minh, đặt tên các ngõ, ngách, số nhà trên địa bàn thị trấn Phát Diệm.  Chỉ đạo các xã, thị trấn hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung quy ước, hương ước thôn, xóm, khối, phố; nâng cao chất lượng việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh công sở và 1 số nhiệm vụ khác.

 

Tổng hợp: Trần Hằng - Đài truyền thanh huyện