Hôm nay, Thứ hai ngày 03/08/2020

Tin tức trong Huyện

Sơ kết công tác QP, QSĐP 6 tháng đầu năm và Tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ 2020

Sáng 19/6, Tại Trung tâm Chính trị huyện đã diễn ra Hội nghị Sơ kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng đầu năm, Tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020.

 

Dự hội nghị có đồng chí Mai Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Hoàng Văn Phương – Phó Chủ tịch UBND huyện, Đỗ Thị Nga - Phó chủ tịch HĐND huyện. Đại biểu các ban của Bộ CHQS tỉnh. Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đại diện các ban, ngành, đoàn thể của huyện, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, thị trấn, phụ trách đơn vị tự vệ trên địa bàn huyện.

Các đại biểu dự hội nghị

Quang cảnh hội nghị

 

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, 6 tháng đầu năm, lực lượng vũ trang huyện đã thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Trong đó tập trung làm tốt các nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, nhất là trong dịp diễn ra các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, nhà nước và địa phương. Thường xuyên nắm, theo dõi, quản lý phương tiện bay điều khiển từ xa hoạt động trên địa bàn. Hiệp đồng với các đơn vị quân đội làm tốt mọi công tác sẵn sàng ứng phó, xử trí khi có tình huống xảy ra. Phối hợp với Trung tâm y tế phân công lực lượng thường trực, dân quân tham gia phòng chống dịch Covid 19. Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo đúng kế hoạch. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phổ biến giáo dục, pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện đảm bảo chất lượng tốt. 100% cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện yên tâm công tác, chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

 

Về công tác tuyển quân năm 2020, huyện Kim Sơn bàn giao đủ 315 thanh niên thực hiện NVQS, đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Huyện đã phát huy tốt vai trò của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, các bước trong quy trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ được thực hiện đúng quy định, bảo đảm công bằng, dân chủ công khai, đúng luật nghĩa vụ quân sự. Công tác tuyên truyền được chú trọng bằng nhiều hình thức. Các hoạt động giao lưu, gặp mặt, tọa đàm, kể chuyện truyền thống, liên hoan văn nghệ, tặng quà, động viên thanh niên trước lúc lên đường nhập ngũ được thực hiện tốt, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ. Nhiều đơn vị hoàn thành suất sắc nhiệm vụ tuyển quân năm 2020 như: Hồi Ninh, Quang Thiện, Kim Chính, TT Phát Diệm, Thượng Kiệm…

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quốc phòng, quân sự địa phương và công tác tuyển quân cũng còn nhiều tồn tại, khó khăn: Chất lượng tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền về biện pháp thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương của một số đơn vị, địa phương chưa sát, chưa đúng, kết quả thực hiện chưa cao. Một số địa phương chưa quan tâm đúng mức về công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác tuyên truyền ở cấp xã chưa được thường xuyên, sâu rộng, chưa có trọng tâm, trọng điểm. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc kiểm tra, đôn đốc, xử lý vi phạm Luật NVQS chưa kiên quyết, triệt để…

Đồng chí Hoàng Văn Phương – Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

 

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, đồng chí Hoàng Văn Phương – Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ chủ yếu đề nghị các cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện:

 

Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo. Đổi mới công tác giáo dục, tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm cho lực lượng vũ trang huyện.

 

Cơ quan quân sự các cấp phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

 

Tăng cường giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh, trình độ cho đội ngũ cán bộ các cấp.

 

Quan tâm chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Hoàng Văn Phương – Phó Chủ tịch UBND huyện tặng thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020

 

Tại hội nghị, 11 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 đã được Chủ tịch UBND huyện khen thưởng.

 

                                                            Mai Hoa