Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm

Chiều 22/7 Uỷ ban MTTQVN huyện tổ chức hội nghị lần thứ 2 khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 nhằm sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Dự hội nghị có các đ/c: Phạm Văn Hiện-PCT UBMTTQ tỉnh Ninh Bình; Hoàng Văn Thắng - PBT Huyện ủy; Hoàng Văn Phương - PCT UBND huyện; lãnh đạo các ban MTTQ tỉnh; huyện; chủ tịch UBMT các xã, thị trấn; ủy viên UBMTTQ huyện khóa IX.

 

Đại biểu dự Hội nghị

 

6 tháng đầu năm, MTTQ huyện và các tổ chức thành viên không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương tích cực chủ động, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác, các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị của huyện. Trong đó, MTTQ các cấp đã tăng cường tuyên truyền, vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo; thực hiện tốt các chính sách xã hội, chăm lo đời sống cho người nghèo, gia đình người có công, người nhiễm chất độc da cam, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là các vị chức sắc, chức việc, đồng bào tôn giáo thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. MTTQ các cấp trong huyện và các tổ chức thành viên huy động nguồn lực từ quỹ “Vì người nghèo”, ngân sách xã, thị trấn và sự ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được trên 200 triệu đồng, tặng 635 suất quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Kỷ Hợi; hỗ trợ 125 triệu đồng xây dựng nhà đại đoàn kết... MTTQ huyện và các tổ chức thành viên đã thể hiện rõ vai trò của mình trong hệ thống chính trị, hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động từ chi, tổ, hội và Ban công tác mặt trận khu dân cư, phát huy vai trò giám sát của Nhân dân; chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về vận động quần chúng.

 

Đ/c Hoàng Văn Thắng, PBT Huyện ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Thắng, Phó Bí thư Huyện ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Ủy ban MTTQ các cấp đã đạt được trong thời gian qua. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị MTTQ và các tổ chức thành viên tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là:

 

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng  và chính sách pháp luật của nhà nước. Đặc biệt là các chính sách liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường, an toàn giao thông và vệ sinh an toàn thực phẩm. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đối với các chức sắc, chức việc tôn giáo trong thực hiện pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo. Tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân, vận động nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, những thông tin xấu, độc trên Internet và mạng xã hội.

 

Tích cực vận động nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo thông qua việc xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả; tuyên truyền, vận động, giúp đỡ hội viên vươn lên thoát nghèo. Thực hiện tốt chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”, luôn chăm lo đời sống nhân dân, nhất là người có công với cách mạng, gia đình chính sách.

 

Thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tăng cường giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên. Nâng cao trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức thành viên, góp phần vào thành công của đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Triển khai tốt công tác tư tưởng đối với các tầng lớp nhân dân trong sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan MTTQ các cấp, theo tinh thần Nghị quyết số 32 của Chính phủ về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019-2021.

 

Tin, ảnh: Trần Hằng - Đài Truyền thanh huyện