Hôm nay, Thứ hai ngày 03/08/2020

Tin tức trong Huyện

Sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện và Nghị quyết số 05-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 22/8/2018, huyện Kim Sơn sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 11/8/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững và Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 24/10/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến, bền vững giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2030.
 
Dự hội nghị có đồng chí Mai Văn Thanh – Phó Bí thư thường trực huyện ủy; Đồng chí chí Đỗ Hùng Sơn – Phó Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Hoàng Văn Thắng – Phó Bí thư huyện ủy; Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh; các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; Bí thư Đảng ủy; chủ tịch UBND các xã, thị trấn; đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong thực hiện Nghị quyết 02-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện và Nghị quyết số 05-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh
 
Quang cảnh hội nghị
 
Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, công tác quản lý quy hoạch của các xã cơ bản đáp ứng được nhu cầu phát triển sản xuất của nhân dân, nhất là việc chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây hàng năm gắn với nuôi trồng thủy sản và phát triển chăn nuôi. Đến nay, diện tích trồng lúa chuyển đổi sang trồng cây lâu năm là 28,05 ha, đất trồng lúa chuyển sang nuôi trồng thủy sản là 0,34 ha. Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 792,79 ha.
 
Kết quả thực hiện các mục tiêu của huyện Kim Sơn theo Nghị quyết 02 và Nghị quyết 05 đó là: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản bình quân hàng năm (2016 – 2017) ước đạt 2,7% (mục tiêu Nghị quyết đến năm 2020 đạt 2,50%). Cơ cấu giá trị  sản xuất: Lâm nghiệp đạt 0,1%; Nông nghiệp đạt 56,6% (mục tiêu Nghị quyết đến năm 2020 đạt 59,1%), trong đó tái cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp, trồng trọt chiếm tỷ trọng giá trị lớn nhất và ổn định nhất từ năm 2015 – 2017 là 64,8% . Tỷ trọng ngành chăn nuôi năm 2017 là 24,0%. Xác định chăn nuôi là ngành sản xuất quan trọng, tái cơ cấu lĩnh vực chăn nuôi chú trọng đến chuyển đổi mạnh từ phương thức chăn nuôi nông hộ sang phương thức chăn nuôi gia trại, trang trại, công nghiệp và bán công nghiệp, con nuôi chủ lực là trâu, bò, gia cầm và các con nuôi đặc sản.
 
Tỷ trọng giá trị sản xuất thủy sản năm 2017 đã tăng lên 43,3%. Nét nổi bật của ngành thủy sản từ khi thực hiện Nghị quyết 05 đó là: Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thủy sản Bình Minh đã đầu tư 15 tỷ đồng xây dựng khu nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao, công nghệ sinh học với diện tích 6,8ha; hộ gia đình bà Nguyễn Thị Trang ở Thị trấn Bình Minh đầu tư 5 tỷ đồng xây dựng khu nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao với diện tích 4 ha. Giá trị sản xuất/1ha canh tác đến hết năm 2017 ước đạt 160,5 triệu đồng (mục tiêu Nghị quyết đến năm 2020 đạt 150 triệu đồng). Thu nhập bình quân đầu người đến hết năm 2017 ước đạt 29,8 triệu đồng. 
 
Thực hiện Nghị quyết 37/NQ-HĐND, ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến, bền vững đến năm 2020, Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các mô hình điểm, trình diễn thực nghiệm ứng dụng công nghệ cao trong nuôi thủy sản nước mặn, nước lợ, ngọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn. Đến nay, huyện Kim Sơn đã có 20 mô hình với số kinh phí hỗ trợ là 6.256,9 triệu đồng.
 
Đồng chí Đỗ Hùng Sơn – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Nghị quyết 02 và Nghị quyết 05
 
Nhân dịp này, UBND huyện Kim Sơn đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích trong việc thực hiện Nghị quyết 02-NQ/HU ngày 11/8/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ và Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 24/10/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh.
 
Nguyễn Chinh – Đài truyền thanh huyện