Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 – 2019

Sáng 12/9, UBND huyện tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), giai đoạn 2009 - 2019. Đồng chí Hoàng Văn Phương, Phó chủ tịch UBND huyện dự và chủ trì hội nghị.

 

Đại biểu dự Hội nghị

 

Trong 10 năm qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở luôn giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo về mọi mặt đối với sự nghiệp quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc nói chung và xây dựng nền QPTD nói riêng; vận hành đúng cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành; cơ quan Quân sự, Công an, Biên phòng làm trung tâm hiệp đồng và phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu và tổ chức thực hiện; phát huy dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng nền QPTD vững mạnh toàn diện cả về tiềm lực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và lực lượng, thế trận.

 

Tiềm lực trong khu vực phòng thủ được củng cố, tăng cường toàn diện; trong đó, tiềm lực chính trị, tinh thần “thế trận lòng dân” được xây dựng vững chắc, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ làm cơ sở, nền tảng để xây dựng các tiềm lực khác. Tiềm lực kinh tế được tăng cường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng ngay trong thời bình và sẵn sàng huy động trở thành thực lực quốc phòng khi chiến tranh xảy ra. Chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang huyện được nâng cao, thực sự là lực lượng lòng cốt trong xây dựng nền QPTD. Lực lượng vũ trang huyện phối hợp các lực lượng liên quan thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, phòng chống cháy nổ, cháy rừng trên địa bàn huyện, xây dựng 100% đơn vị an toàn, địa bàn an toàn. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả cao; khả năng chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng chặt chẽ, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

 

Lãnh đạo huyện tặng Giấy khen các cá nhân có nhiều đóng góp trong xây dựng nền QPTD, giai đoạn 2009-2019

 

Việc đăng ký, quản lý nguồn thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, phương tiện kỹ thuật được thực hiện nghiêm túc, có nề nếp. Chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp” (đạt tỷ lệ 1,44% tổng dân số theo quy định); lực lượng dự bị động viên được xây dựng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”. Cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ nền QPTD từng bước được đầu tư, xây dựng.

 

Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của nhà nước về quốc phòng và xây dựng nền QPTD được chú trọng. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, nhất là bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4, học sinh và toàn dân đạt kết quả tốt. Việc tổ chức các hoạt động nhân ngày hội QPTD hàng năm đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và tinh thần cảnh giác cách mạng cho cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, xây dựng nền QPTD.

 

Lãnh đạo huyện tặng Giấy khen các Tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền QPTD, giai đoạn 2009-2019

 

Trong thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền huyện nhà tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Xây dựng thế trận QPTD vững chắc gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. Thường xuyên nắm chắc và dự báo tình hình; tập trung xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện làm lòng cốt cho toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

Dịp này, UBND huyện tặng giấy khen cho 7 tập thể và 15 cá nhân, có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền QPTD, giai đoạn 2009 - 2019.

 

Tin, ảnh: Trần Hằng - Đài truyền thanh huyện