Hôm nay, Thứ hai ngày 03/08/2020

Tin tức trong Huyện

Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” huyện Kim Sơn thu được trên 1 tỷ 521 triệu đồng

Cùng với các địa phương trong toàn tỉnh, Ban vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” huyện Kim Sơn phát động xây dựng quỹ năm 2018 từ ngày 6/11/2018 đến ngày 15/12/2018, nhằm huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân vào thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội và đền ơn đáp nghĩa, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chương trình, đề án của Đảng, Chính phủ và của tỉnh về phát triển kinh tế, xã hội. Tiếp tục khơi dậy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” trong các tầng lớp nhân dân.

 

Tính đến ngày 4/01/2019, tổng số tiền ủng hộ ở cả cấp huyện và cấp xã, thị trấn  trên 1 tỷ 521 triệu đồng. Đối với cấp huyện, đã có 50 cơ quan, đơn vị gửi ủng hộ với số tiền 153.001.353  đồng. Số tiền ủng hộ của cấp xã, thị trấn 1.386.694.562 đồng. Một số đơn vị tích cực ủng hộ quỹ có thể kể đến Huyện ủy Kim Sơn, Doanh nghiệp Kim Tiến, Bệnh viên đa khoa huyện, Đài Truyền thanh, Trường THPT Kim Sơn A, xã Đồng Hướng, thị trấn Phát Diệm. Bên cạnh những đơn vị tích cực ủng hộ quỹ, hiện còn 53 đơn vị chưa triển khai việc ủng hộ quỹ như Toàn án nhân dân huyện, viện kiểm sát nhân dân, trường THPT Bình Minh và nhiều công ty tư nhân khác.

 

                                                                                Diệu Hoa – Đài Truyền thanh huyện